Notre Dame de Colombier

 

DOELOMSCHRIJVING

Restauratie en onderhoud 

In Frankrijk zijn de kerkgebouwen eigendom van de staat. Noch de staat, noch de kerk heeft voldoende middelen om alle kerkgebouwen te onderhouden. Dit leidt vervolgens in veel gevallen tot uitstel of afstel van restauraties en achterstallig onderhoud. Zo ook in het geval van de kapel Notre Dame de Colombier. Binnen de eerste zuid Franse romaanse kunst neemt dit 11e en 12 eeuwse geclassificeerde monument een uitzonderlijke plaats in door haar ligging, grootte en vorm. De stichting heeft dan ook als doel ondersteuning te bieden bij de restauratie en het onderhoud van deze unieke kapel. 

Wat is nodig? 

Geldmiddelen 

De stichting spant zich in om gelden te verzamelen door:

·      subsidiebronnen op te sporen en aanvragen in te dienen

·      fondsen aan te boren

·      ‘vrienden’ te werven die een bijdrage willen leveren.

Middelen in natura

Bijdragen in materialen kunnen eveneens welkom zijn. Dat kan uiteenlopen van een klok voor de klokkentoren tot verlichtingsarmaturen voor het interieur, of een gebruiksvoorwerp voor de eredienst. Want ook al is de kerk geen eigenaar, zij voert wel vaak het praktische beheer uit over een kerkgebouw, als het door de (katholieke) gemeenschap gebruikt wordt (voor pastorale of liturgische doeleinden).

Menskracht

Betaalde beroepskrachten voor restauratie en onderhoud voeren de kosten op. Om deze te drukken kan het van pas komen als mensen op vrijwillige basis een aandeel leveren, afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden, taken en vereisten.


Bestuur   Praktische informatie    Home