Notre Dame de Colombier

 

Kalender

De parochie van Saint Régis en Lézignanais nodigt u van hart uit om deel te nemen

aan de vieringen van de parochie. Voor de tijden van de vieringen klik hier.

H.Mis in Notre Dame de Colombier:

Zondagen en hoogfeesten om 09.00 uur.

Weekdagen (met Terts) om 08.30 uur.

 
Zondag 28 april t/m zaterdag 4 mei geen Mis,
behalve donderdag 2 mei om 11.00 uur in het Nederlands. *Raadpleeg altijd deze kalender voor eventuele wijzigingen


Gebed

Mijn Heer en mijn God,

ik wil U eren om wie U bent: 

Liefde en Leven, Weg en Waarheid.

Ik wil U danken voor de weg die U met mij wilt gaan.

Ik wil U bidden om de kracht van uw heilige Geest,

voor zieken, voor vluchtelingen en slachtoffers van oorlog en geweld,

voor eenzamen, voor hen die in nood zijn en voor hen die vervolgd worden omwille van hun geloof.

Bescherm onze gezinnen; behoed uw heilige, katholieke en apostolische kerk.

Verlicht allen die zoeken naar de zin van hun bestaan.

Geef vrede en vreugde aan allen die uw aarde bewonen.

Laat uw wil geschieden met het heiligdom van Notre Dame de Colombier:

moge het een plaats van geloof, hoop en liefde zijn.

Dit vragen we U op voorspraak van de heilige Maagd Maria,

van de heilige Jozef, 

en van alle heiligen,

in Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, 

die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,

God, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Over het kluizenaarschap   Over de spiritualiteit    Over père Theo     Home