Notre Dame de Colombier

 

Kalender

Vieringen in december en januari*

H. Mis: 

Dagelijks           08.30 u.

Vespers:

Alleen op zondag          16.30 u.


Op zondag 26 januari,

op de verjaardag van het doopsel van de heilige Jean-Francois Régis,

patroonheilige van de parochie,

wordt u uitgenodigd om de Mis van 10.30 uur in Fontcouverte bij te wonen.


Er zijn dan geen vieringen zijn in deze kapel.


Voor overig bezoek gelieve zich te richten tot het gemeentehuis 

of per email contact op te nemen met de kluizenaar:

info@notredamedecolombier.com

*Raadpleeg altijd deze kalender voor eventuele wijzigingen


Gebed

Mijn Heer en mijn God,

ik wil U eren om wie U bent: 

Liefde en Leven, Weg en Waarheid.

Ik wil U danken voor de weg die U met mij wilt gaan.

Ik wil U bidden om de kracht van uw heilige Geest,

voor zieken, voor vluchtelingen en slachtoffers van oorlog en geweld,

voor eenzamen, voor hen die in nood zijn en voor hen die vervolgd worden omwille van hun geloof.

Bescherm onze gezinnen; behoed uw heilige, katholieke en apostolische kerk.

Verlicht allen die zoeken naar de zin van hun bestaan.

Geef vrede en vreugde aan allen die uw aarde bewonen.

Laat uw wil geschieden met het heiligdom van Notre Dame de Colombier:

moge het een plaats van geloof, hoop en liefde zijn.

Dit vragen we U op voorspraak van de heilige Maagd Maria,

van de heilige Jozef, 

en van alle heiligen,

in Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, 

die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,

God, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Over het kluizenaarschap   Over de spiritualiteit    Over père Theo     Home