Notre Dame de Colombier

 

Kalender

Ten gevolge van de maatregelen van de regering met betrekking tot het Coronavirus en het daarmee samenhangende verbod op bijeenkomsten op plaatsen van eredienst, zijn alle Missen en gebedsdiensten met ingang van 15 maart geannuleerd.

Mgr. Planet, bisschop van Carcassonne en Narbonne,

richt zich tot alle inwoners van de Aude (samenvatting):

Carcassonne, 17 maart 2020

We beleven een heel bijzonder moment in onze geschiedenis en onze levenswijze wordt er bijzonder door beïnvloed, ook voor wat betreft onze kerk. Het paasfeest nadert zonder dat het mogelijk is te voorzien in de gebruikelijke viering ervan.

Dus heb ik het volgende besloten: 

De Chrismamis wordt uitgesteld tot de gezondheidsinstructies worden opgeheven.

Diensten in de Heilige Week, van Palmzondag tot Pasen kunnen niet worden gevierd.

Ik nodig allen uit om tijd te besteden aan het zich geestelijk verenigen met de diensten die elders in de wereld worden gevierd, door hen te mediteren vanuit de missalen die tot hun beschikking staan en met behulp van de telecommunicatiemiddelen. Moge dit gebed gebeuren in geestelijke vereniging met alle gebeden van het bisdom.

Voor meer informatie zie: https://www.aude.catholique.fr/actualites/declaration-de-mgr-alain-planet-du-17-mars-2020.


*Raadpleeg altijd deze kalender voor eventuele wijzigingen


Gebed

Mijn Heer en mijn God,

ik wil U eren om wie U bent: 

Liefde en Leven, Weg en Waarheid.

Ik wil U danken voor de weg die U met mij wilt gaan.

Ik wil U bidden om de kracht van uw heilige Geest,

voor zieken, voor vluchtelingen en slachtoffers van oorlog en geweld,

voor eenzamen, voor hen die in nood zijn en voor hen die vervolgd worden omwille van hun geloof.

Bescherm onze gezinnen; behoed uw heilige, katholieke en apostolische kerk.

Verlicht allen die zoeken naar de zin van hun bestaan.

Geef vrede en vreugde aan allen die uw aarde bewonen.

Laat uw wil geschieden met het heiligdom van Notre Dame de Colombier:

moge het een plaats van geloof, hoop en liefde zijn.

Dit vragen we U op voorspraak van de heilige Maagd Maria,

van de heilige Jozef, 

en van alle heiligen,

in Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, 

die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,

God, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Over het kluizenaarschap   Over de spiritualiteit    Over père Theo     Home