Notre Dame de Colombier

 

STICHTINGSBESTUUR EN BELEIDSPLAN

Bestuursleden van de Stichting Amis Notre Dame des Colombier


   T.H.M.C.M. (Theo) van Osch

   voorzitter  S. (Sien) Hommeles 

   secretaris  T.J.A.J. (Tim) Tichelaar

   penningmeester  J.F. (Hans) Koomen - 

   lid

 Beleidsplan:

De instelling heeft als doel de ondersteuning bij de restauratie en het onderhoud van de kapel Notre Dame de Colombier in Montbrun-des-Corbières in Frankrijk, door het inzamelen van gelden en giften middels het opsporen van subsidiebronnen, aanvragen daartoe in te dienen, fondsen aan te boren, en 'vrienden' te werven die een bijdrage willen leveren aan dit doel.

Het beheer van het vermogen ligt bij de bestuurders van de stichting. Zij ontvangen geen enkele vergoeding of beloning voor hun diensten. Het gehele vermogen van de stichting komt ten goede aan het doel dat de stichting nastreeft. Het vermogen wordt pas ter beschikking gesteld als er duidelijke opdrachten tot restauratie en onderhoud worden voorgelegd door de gemeente Montbrun-des-Corbières en aantoonbaar is dat de opdrachten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit om te voorkomen dat de gelden voor andere doeleinden gebruikt worden dan waarvoor ze bedoeld zijn.

Stichtingsakte:

Op aanvraag.


Doelomschrijving  Praktische informatie   Home