Notre Dame de Colombier

 

STICHTING 'AMIS NOTRE DAME DE COLOMBIER'

De Stichting ‘Amis Notre Dame de Colombier’ stelt zich als doel subsidiebronnen aan te boren, middelen te vergaren en vrienden te werven voor de restauratie, het behoud en het onderhoud van deze kapel. Aangezien de stichting volgens het civiele recht in Nederland is opgericht, is haar adres en zetel ook daar.

 

Doelomschrijving   Bestuur  Praktische informatie   Home